Spēlēsim pēc ritma zīmēm:Disko ritmos:


Zvaigžņu kari - dramatiska - bungas, tamburīns, kastīte, kociņi.


Jauka spāņu dziesmiņa: Trijstūri, guiro, zvārguļi.


Afrikāņu dziesmiņa pēc K.Orffa - metalafons A D, bungas, šeikerolas.SPĒLĒSIM PĒC RITMA ZĪMĒM - INSTRUMENTU GRUPAS - metalafoni, zvārguļi, trijstūri, bungas, marakasi, kastaņetes, tarkšķi.


Skanošās caurules "'Happy birthday"'


Skanošo žestu spēle:


Lasi ritmu!


Lasi ritmu!

Atskaņojot kādu jautru skaņdarbu varam spēlēt vārdu orķestri. Izmanto kartes - katram vārdam ierāda savu instrumentu. Skanot mūzikai, diriģents rāda kuri vārdi spēlē. Sākumā skandē vārdus līdzi mūzikai. Pēc tam tos skandē domās. Izvēlas 3 vārdus atbilstoši tēmai. Piemēram: vilks, vilks, kaza, mārtiņdiena, vilks. Mārtiņdiena, kaza, vilks, kaza, vilks. Dokumentā varat ierakstīt savus variantus veidojot vārdu orķestrus pa tēmām. Veicina bērnu lasītprasmi, pašvadību, klausīšanos.

vardu_orkestris.docx

vardu_orkestris pdf

Instrumentu kartes. Izmantojam spēlējot orķestrī.

SEIKERI_kocini pdf

KOKA_KASTITE_CILINDRS pdf

KAD_SPELE_ORKESTRI pdf

INSTRUMENTU_SPELE_ZIEMA pdf 

GUIRO_KASTANETES pdf

PENTATONIKA

„Dziesmu un rotaļu instrumentācijas veidošana pentatoniskajā skaņkārtā”. (V.Vītola)

Pentatonikas skaņkārtu iespējams pielietot, lai rosinātu jaunradi- improvizēšanas prasmi un radītu priekšstatu par instrumentu spēli pirmsskolas vecuma bērniem.

Instrumentu spēle pentatonikā neprasa iemācīties grūtas partijas. Jebkurš izpildījums ir labs, nav speciālu mēģinājumu un tas rada patiesu prieku.

Pentatonikā spēlējamie instrumenti pirmsskolas mūzikas materiālajā bāzē: klavieres, metalafoni, ksilofoni, kokles, blokflautas, bērnu saksofoni ar C dur skanējumu, mutes harmonikas C un F skaņkārtās,u.c.

Pentatonikā spēlējamie instrumenti palīdz daudzpusīgāk veidot bērnu prasmes un iemaņas pirmsskolas izglītības programmas izvirzītajos uzdevumos:

 • Spēlēt individuāli un ansamblī.

 • Veidot instrumentu spēlēšanas iemaņas.

 • Tempa un dinamikas izpratnes veidošana.

 • Ritma un mūzikas instrumentu klasificēšana.

 • Jaunrades spēju rosināšana – ritma mīklu sacerēšana, īsu skaņdarbu sacerēšana, pasaku instrumentācijas, skaņu mīklas.

  Ar pentatonisko skaņkārtu iespējams:

• Biežāk izmantot tādus bērnu mūzikas instrumentus kā metalafons, ksilofons, kokles, bērnu saksofons C dur,

klavieres, kur bērni atdarina skolotāju un pieskaņojas skolotājas spēletajam ritmam un noskaņai.

 • Vingrināt nošu nosaukumu un skaņu mīklu apguvi ( vec. un sag. grupai) rotaļu veidā, izmantojot metalafonu, ksilofonu un saksofonu C dur.

 • Veidot interesantus dziesmu un rotaļu aranžējumus, parādot vecākiem bērnu sasniegumus instrumentu spelēšanas apguves jomā.

  Izmantotie avoti:

 1. Britu komponista Hovarda Godalla (Howard Godall) video, kurš veidots kā mūzikas izpētes programma Britu televīzijai, kur viena no sadaļām stāsta par pentatonisko skaņkārtu.

 2. Pasaules zinātnes festivālā 2009, Bobijs MkFerins( Bobby McFerrin) demonstrē pentatoniskās skalas spēku, improvizējot uz tās.

 3. Informācija par pentatonikas izmantošanu mūzikas izglītībā:

o Pentatonikas pielietošana pēc K. Orffa metodēm.
o Pentatonikas pielietošana Valvdorfa pedagoģijā (pentatonika

kā bērna pirmsskolas vecuma dvēseliskā stāvokļa skaņkārta). 

o Pentatonika kā blūza stila improvizācijas skaņkārta.
o Pentatonika ģitāras mācībā, kā arī radošas improvizācijas

iespējas šajā skaņkārtā dažādos mūzikas stilos( blūzs, roks,

džezs, baznīcas mūzika).
o Pentatonikas melodiskās formas kopība visām pasaules

kultūrām tautas dziesmās( afroamerikāņu garīgās dziesmas, budistu, gregoriāņu dziedājumi, indiāņu, Japānas, Ķīnas, Indijas tautas mūzika).

o Pentatonika klasiskās mūzikas darbos, piemēram, Dž.Pučini opera „Bezdelīga”, K. Debisī impresionisma darbi u.c)

Pentatonikas izmantošanas iespējas:

 • Pirkstiņrotaļas „Kur ir īkšķis?”(fonogramma CD) instrumentācija ar metalafoniem (vid.gr.vecumposmam).

 • Dziesmas „Kā tevi sauc?” instrumentācija ar metalafoniem (sag. gr. vecumposmam)

 • Rotaļas „Diena un nakts” instrumentācija pentatonikā ar klavierēm, koklēm, metalafoniem (vec.un sag. gr. vec.).

 • Dziesmas „Jūs bērniņi nāciet” instrumentācija pentatonikā. 
 • Latviešu tautas dziesmas pentatonikā - "Sidrabiņa lietiņš lija", "Gan, gan zirdziņus", "Atnāca Lieldienas".

Symphony No.9 From the New World -II. Largo (Violin)Image result for new world symphony dvorak largo sheet music

Krāsaino trubu, skanošās caurules - spēlēšanas varianti

Latviešu tautas dziesmas "Pērkonītis" orķestrēšana. Skanošās caurules, zvārguļi, plastmasas šķīvīši ar salmiņiem (lietutiņi), divtoņu bungas un pērkona instruments.

Instrumentu_spele-1.mp4

Pavasara skaņu gleznas var spēlēt apvienojot dažādus ritma un muzikas  instrumentus - skanošās caurules,metalafonus, ksilafonus, svilpauniekus, lietuskoku, pērkona instrumentu, zvanus, vēja stabules, pašgatavotus instrumentus - plastmasa šķīvīšus ar kokteiļsalmiņu spēlējamus, kas attēlo lietu.

Var uzzīmēt skaņu gleznas plānu.Brīnišķīgs instruments bērniem, lai radītu kompetenci spēlēt partitūru - sākumā skaņkārtas skaņas zīmējot krāsās, tad burtos, tad notīs.


Pagaidām daudz piemēri atrodami Youtube kanālā. Skolotāji var veidot savas krāsu partitūras latviešu tautas dziesmām.

"Bananas phone" - Banānu telefons

Var lejuplādēt saīsinātu variantu, lai izmantotu koncertā un bērni nenogurtu.

bananas_phone_saiisinats.mp3
Ar bērniem iestudē arī izsaucienus: "Sing!" ,"Dub dubi dubi dū" un nobeigumā visi paceļ tubas augšā un skanīgi saka "Jē!"

ZIEMASSVĒTKI

Zvanu spēle "'Lai priecīgi Ziemassvētki"

.

 .