LIELDIENAS


Latviešu tautas dziesma "'Atnāca Lieldiena" Vinetas Vītolas aranžējums
Atnaca_lieldiena_vineta.mp3

Vardi_Atnaca_Lieldiena.pdf

Solists: Atnāca Lieldiena pār augstiem kalniem(Visi atkārto)
S: Pār augstiem kalniem pār zaļiem mežiem (visi...)
S: Pār zaļiem mežiem pār dziļām jūrām (visi...)
S: Pār dziļām jūrām pār plašiem laukiem (visi..)
S: Pār plašiem laukiem, pār straujām upēm (visi...)
Visi: Raibas oliņas mētādama Raibas oliņas mētādama
        Mazos bērniņus šūpodama Mazos bērniņus šūpodama


Latviešu tautas dziesma "Zinu zinu" (pirkstu spēle) Vinetas Vītolas aranžējums


zinu_zinu.mp3

Vardi_Zinu_zinu_Latviesu_tautas_dziesma.pdf

Ievads: Labā roka rāda "'zaķi"', kreisā plaši izplestus pirkstus "'krūmiņš". Zaķis lec un uz vārdu "Špukc"paslēpjas aiz "krūmiņa".

1.Zinu zinu bet neteikšu

   kur Lieldienu zaķīts guļ

    Aiz upītes kalniņā

    Sīkā lazdu krūmiņā

2.  Ai zaķīti garausīti

     Kā es tevi sen gaidīju

     Ar raibāmi oliņāmi

     Ar pūpolu zariņiem
0

 .