YouTube    Vineta Vītola "Mazie dzied Latvijai" Gadskārtas

Ievietotas rotaļas, dziesmas un dejas latviešu gadskārtu iepazīšanai pirmsskolā.


Pavasaris


Lieldiena

 CD "Mazie dzied Latvijai"Gadskārtas
Spied šeit

Atnāca Lieldiena Latviešu tautas dziesma Vinetas Vītolas apdarē Latvian folk song EasterSkandinām pentatonikā ar skaņu rīkiem.


Latviešu tautas dziesma "Zinu zinu" (pirkstu spēle) Vinetas Vītolas aranžējums CD "Mazie dzied Latvijai"- GadskārtasGani zirdziņus -latviešu tautas rotaļa "Gan'gan'zirdziņus"


Auļi - Metens

Vērojam tradīcijas - nokrāsotas sejas puišiem, meitenēm daudz lakati, sniega prieki, ciemošanās, ēda - zirņus, cūkas ausi, dejoja, spēlēja instrumentus.

 Skatoties video, bērni izvēlas skaņu rīkus un skandina tos līdzi video mūzikai. Ievēro vietas, kur mūzika apstājas, kur vidusdaļa ir mierīgāka mf, un nobeigumā atkal bungas - ritms uz forte.


Rotaļas - "Padejo'i saimeniece" 5-7g. CD "Mazie dzied Latvijai" - Gadskārtas
katalogs

"Adat bērni ko adiet" 3-5g.


Adiet__berni__ko_adiet.mp3


Deja "Metieniņš"

03_-__-Metienins_lenaks.mp3

Deja "Vizu, vizu metenīti" - CD "Gadapkārti" - no ziemas līdz vasarai. _Vizu__Vizu__Meteniti.mp3

Rotaļa "Vecie zābaki" - CD "Ziemassvētku dejas un rotaļas" - /katalogs/
18.novembra militārā parāde - soļojam un uzgavilējam Latvijai, turot rokās karodziņus.


Latvijas dzimšanas diena - dziedam līdz!

Rotiņa - Rīga dimdDzeguzīte - Daudz laimes, Latvija!- Izgatavojam karodziņus un soļojam un dejojam un dziedam līdz!


Mana Dzimtene, Mana Latvija


Mūsu Latvija


Bērnu studija Kukaiņi un Ainārs Ančevskis - Skaista ir mana Latvija


Kur Dzīvo Latvija?


Rīga dimd (KARAOKE) - spēlējam orķestri - 1.Bungas, kazas kāja zirga pakavs ar āmuriņu. 2.Zvārguļi un divtoņu kastīte. 3.Tutti - spēlē visi kopā.


Seši mazi bundzenieki - spēlējam skanošos žestus. Saklausi kādi instrumenti spēlē, pieskaņo tos dziesmai.

 

Bēdu manu lielu bēdu.


LATVIJA 99 - svētku salūts- Izdejojam salūtu ar krepapīra lentām.MIĶEĻDIENA

Rudens ražas svētki, Brīvdabas muzejs,24-09-2017- rotaļa "Trejdeviņi"' CD Mazie dzied Latvijai gadskārtas.


Rudentiņš nāk! - deja 4-5 g. vecumam.


Scenārijs Miķeļdienai un dejas apraksts.

Racenis_impr_teatris.docx

rudentins_nak_deja-1.docx

00-_Rudentins_nak_.mp3

Latviešu tautas #rotaļas 3 Trejdevini


Rotaļa "'Tradi ridi ritam"CD Mazie dzied Latvijai gadskārtas.


MĀRTIŅDIENA

Rotaļas, spēles Vidzemes sēta kopā ar folkloras kopu RIJA - noskatāmies, kā latvieši svētkus svin. Rotaļa par vecajiem zābakiem atrodama CD "'Ziemassvētku rotaļas un dejas"
katalogs


Ķekatā, ļekatā - instrumentācija. CD "Mazie dzied Latvijai"Gadskārtas
katalogs

kekatas_instrumentacija.pdf

0