PavasarisLieldiena

 CD "Mazie dzied Latvijai"Gadskārtas
Spied šeit


 Skandinām tautasdziesmas ar skaņu rīkiem.


Gani zirdziņus -latviešu tautas rotaļa "Gan'gan'zirdziņus"

Auļi - Metens

Vērojam tradīcijas - nokrāsotas sejas puišiem, meitenēm daudz lakati, sniega prieki, ciemošanās, ēda - zirņus, cūkas ausi, dejoja, spēlēja instrumentus.

 Skatoties video, bērni izvēlas skaņu rīkus un skandina tos līdzi video mūzikai. Ievēro vietas, kur mūzika apstājas, kur vidusdaļa ir mierīgāka mf, un nobeigumā atkal bungas - ritms uz forte.


Rotaļas - "Padejo'i saimeniece" 5-7g.

"Adat bērni ko adiet" 3-5g.


Adiet__berni__ko_adiet.mp3


Deja "Metieniņš"

03_-__-Metienins_lenaks.mp3


 Deja "Vizu, vizu metenīti" - CD "Gadapkārti" - no ziemas līdz vasarai. Vinetas Vītolas horeogrāfija.

_Vizu__Vizu__Meteniti.mp3
Rotaļa "Vecie zābaki" - CD "Ziemassvētku dejas un rotaļas" - /katalogs/

18.novembra militārā parāde - soļojam un uzgavilējam Latvijai, turot rokās karodziņus.


Latvijas dzimšanas diena - dziedam līdz!

Rotiņa - Rīga dimdDzeguzīte - Daudz laimes, Latvija!- Izgatavojam karodziņus un soļojam un dejojam un dziedam līdz!


Mana Dzimtene, Mana Latvija


Mūsu Latvija


Bērnu studija Kukaiņi un Ainārs Ančevskis - Skaista ir mana Latvija


Kur Dzīvo Latvija?


Rīga dimd (KARAOKE) - spēlējam orķestri - 1.Bungas, kazas kāja zirga pakavs ar āmuriņu. 2.Zvārguļi un divtoņu kastīte. 3.Tutti - spēlē visi kopā.

Seši mazi bundzenieki - spēlējam skanošos žestus. Saklausi kādi instrumenti spēlē, pieskaņo tos dziesmai.

 

Bēdu manu lielu bēdu.


LATVIJA 99 - svētku salūts- Izdejojam salūtu ar krepapīra lentām.


MIĶEĻDIENA

Rudens ražas svētki, Brīvdabas muzejs,24-09-2017- rotaļa "Trejdeviņi"' CD Mazie dzied Latvijai gadskārtas.latviešu tautas #rotaļas 3 Trejdevini


Rotaļa "'Tradi ridi ritam"CD Mazie dzied Latvijai gadskārtas.


MĀRTIŅDIENA

Rotalas, speles Vidzemes seta kopa ar folkloras kopu RIJA - noskatāmies kā latvieši svētkus svin. Rotaļa par vecajiem zābakiem atrodama CD "'Ziemassvētku rotaļas un dejas"


LIELDIENA

Latviešu tautas dziesma "'Atnāca Lieldiena" Vinetas Vītolas aranžējums
Atnaca_lieldiena_vineta.mp3

Vardi_Atnaca_Lieldiena.pdf

Solists: Atnāca Lieldiena pār augstiem kalniem(Visi atkārto)
S: Pār augstiem kalniem pār zaļiem mežiem (visi...)
S: Pār zaļiem mežiem pār dziļām jūrām (visi...)
S: Pār dziļām jūrām pār plašiem laukiem (visi..)
S: Pār plašiem laukiem, pār straujām upēm (visi...)
Visi: Raibas oliņas mētādama Raibas oliņas mētādama
        Mazos bērniņus šūpodama Mazos bērniņus šūpodama


Latviešu tautas dziesma "Zinu zinu" (pirkstu spēle) Vinetas Vītolas aranžējums


zinu_zinu.mp3

Vardi_Zinu_zinu_Latviesu_tautas_dziesma.pdf

Ievads: Labā roka rāda "'zaķi"', kreisā plaši izplestus pirkstus "'krūmiņš". Zaķis lec un uz vārdu "Špukc"paslēpjas aiz "krūmiņa".

1.Zinu zinu bet neteikšu

   kur Lieldienu zaķīts guļ

    Aiz upītes kalniņā

    Sīkā lazdu krūmiņā

2.  Ai zaķīti garausīti

     Kā es tevi sen gaidīju

     Ar raibāmi oliņāmi

     Ar pūpolu zariņiem
0
 .