I Am The Music Man | Children's Nursery Rhyme With Lyrics | English Nursery Rhymes - klavieres, trombons, lielās bungas,trijstūris    


Saklausi ierakstā, kuri instrumenti mainījušies? Spēlēsim un dziedāsim paši!!                                 I_Am_the_Music_Man_klav_vijole_tromb.mp3

Es_esmu_muzikants_vardi.docx
 Es_esmu_muzikants_klav_vijole_tromb_tamb.mp3Clap Clap song - skanošās caurules un metalafoni -
Kokoleoko - ar instrumentiemHey Ho, Nobody Home ~Musical Round~baisulīgs stāstiņš ar metalafonu spēli. Var pievienot citus instrumentus. Klausīties kā skan kad dzied kanonā. Var izdomāt, sacerēt šādu stāstiņu latviski un izveidot kā priekšnesumu.


The Nutcracker - Dance of the Sugar Plum Fairy - Tchaikovsky - Rhythm practice - Lectura rítmicaZiemassvētku orķestris brauc busiņā

06_-F_busins_ziemassv.mp3  pavadījumsMetalafonu spēle

Dusmīgs runcis - pavadījums MP3

05_-F_dusmigs_runcis.mp3Zirneklītis - metalafoni - pavadījums MP3

07_-Zirneklitis_metalafoni-1.mp3


Burtiņi - pēc dziesmas "'Pirkstu ģimene"' melodijas - pavadījums CD "Pasaulē populāras dziesmas bērniem"


Spēlēsim pēc ritma zīmēm:

4-5 gadu vecumposmam izveidojas jautra spēlēšana ar "iet"' - "paskrien". Skandē ritma vārdus - iet, paskrien. Ātrajās starpspēlēs, skolotāja rāda attēlu ar uzrakstītu vārdu (zilonis, lācis, lauva, policists, robots, u.t.t.) Bērni skanīgi nosauc attiecīgo personāžu kurš iet. Var nozīmēt vadošo, kurš izdomā, kurš personāžs ies. Var izdomāt personāžu pēc burtu kartītēm. Var nosaukt pirmo zilbi, lai bērni atmin.
Jauka spāņu dziesmiņa: Trijstūri, guiro, zvārguļi.


Afrikāņu dziesmiņa pēc K.Orffa - metalafons A D, bungas, šeikerolas.


SPĒLĒSIM PĒC RITMA ZĪMĒM - INSTRUMENTU GRUPAS - metalafoni, zvārguļi, trijstūri, bungas, marakasi, kastaņetes, tarkšķi.


Skanošās caurules "'Happy birthday"'


Skanošo žestu spēle:


Lasi ritmu!


Lasi ritmu!

Atskaņojot kādu jautru skaņdarbu varam spēlēt vārdu orķestri. Izmanto kartes - katram vārdam ierāda savu instrumentu. Skanot mūzikai, diriģents rāda kuri vārdi spēlē. Sākumā skandē vārdus līdzi mūzikai. Pēc tam tos skandē domās. Izvēlas 3 vārdus atbilstoši tēmai. Piemēram: vilks, vilks, kaza, mārtiņdiena, vilks. Mārtiņdiena, kaza, vilks, kaza, vilks. Dokumentā varat ierakstīt savus variantus veidojot vārdu orķestrus pa tēmām. Veicina bērnu lasītprasmi, pašvadību, klausīšanos.

vardu_orkestris.docx

vardu_orkestris pdf


Instrumentu kartes. Izmantojam spēlējot orķestrī.

SEIKERI_kocini pdf

KOKA_KASTITE_CILINDRS pdf

KAD_SPELE_ORKESTRI pdf

INSTRUMENTU_SPELE_ZIEMA pdf 

GUIRO_KASTANETES pdf


PENTATONIKA

„Dziesmu un rotaļu instrumentācijas veidošana pentatoniskajā skaņkārtā”. (V.Vītola)

Pentatonikas skaņkārtu iespējams pielietot, lai rosinātu jaunradi- improvizēšanas prasmi un radītu priekšstatu par instrumentu spēli pirmsskolas vecuma bērniem.

Instrumentu spēle pentatonikā neprasa iemācīties grūtas partijas. Jebkurš izpildījums ir labs, nav speciālu mēģinājumu un tas rada patiesu prieku.

Pentatonikā spēlējamie instrumenti pirmsskolas mūzikas materiālajā bāzē: klavieres, metalafoni, ksilofoni, kokles, blokflautas, bērnu saksofoni ar C dur skanējumu, mutes harmonikas C un F skaņkārtās,u.c.

Pentatonikā spēlējamie instrumenti palīdz daudzpusīgāk veidot bērnu prasmes un iemaņas pirmsskolas izglītības programmas izvirzītajos uzdevumos:

 • Spēlēt individuāli un ansamblī.

 • Veidot instrumentu spēlēšanas iemaņas.

 • Tempa un dinamikas izpratnes veidošana.

 • Ritma un mūzikas instrumentu klasificēšana.

 • Jaunrades spēju rosināšana – ritma mīklu sacerēšana, īsu skaņdarbu sacerēšana, pasaku instrumentācijas, skaņu mīklas. 

Ar pentatonisko skaņkārtu iespējams:
 • Biežāk izmantot tādus bērnu mūzikas instrumentus kā metalafons, ksilofons, kokles, bērnu saksofons C dur,

klavieres, kur bērni atdarina skolotāju un pieskaņojas skolotājas spēletajam ritmam un noskaņai.

 • Vingrināt nošu nosaukumu un skaņu mīklu apguvi ( vec. un sag. grupai) rotaļu veidā, izmantojot metalafonu, ksilofonu un saksofonu C dur.

 • Veidot interesantus dziesmu un rotaļu aranžējumus, parādot vecākiem bērnu sasniegumus instrumentu spelēšanas apguves jomā.


Izmantotie avoti:

 1. Britu komponista Hovarda Godalla (Howard Godall) video, kurš veidots kā mūzikas izpētes programma Britu televīzijai, kur viena no sadaļām stāsta par pentatonisko skaņkārtu.

 2. Pasaules zinātnes festivālā 2009, Bobijs MkFerins (Bobby McFerrin) demonstrē pentatoniskās skalas spēku, improvizējot uz tās.

 3. Informācija par pentatonikas izmantošanu mūzikas izglītībā:

 • Pentatonikas pielietošana pēc K. Orffa metodēm.
 • Pentatonikas pielietošana Valvdorfa pedagoģijā (pentatonika, kā bērna pirmsskolas vecuma dvēseliskā stāvokļa skaņkārta). 
 • Pentatonika kā blūza stila improvizācijas skaņkārta.
 • Pentatonika ģitāras mācībā, kā arī radošas improvizācijas iespējas šajā skaņkārtā dažādos mūzikas stilos( blūzs, roks, džezs, baznīcas mūzika).
 • Pentatonikas melodiskās formas kopība visām pasaules kultūrām tautas dziesmās( afroamerikāņu garīgās dziesmas, budistu, gregoriāņu dziedājumi, indiāņu, Japānas, Ķīnas, Indijas tautas mūzika).
 • Pentatonika klasiskās mūzikas darbos, piemēram, Dž.Pučini opera „Bezdelīga”, K. Debisī impresionisma darbi u.c.).

Pentatonikas izmantošanas iespējas:

 • Pirkstiņrotaļas „Kur ir īkšķis?”(fonogramma CD) instrumentācija ar metalafoniem (vid.gr.vecumposmam).

 • Dziesmas „Kā tevi sauc?” instrumentācija ar metalafoniem (sag. gr. vecumposmam)

 • Rotaļas „Diena un nakts” instrumentācija pentatonikā ar klavierēm, koklēm, metalafoniem (vec.un sag. gr. vec.).

 • Dziesmas „Jūs bērniņi nāciet” instrumentācija pentatonikā. 
 • Latviešu tautas dziesmas pentatonikā - "Sidrabiņa lietiņš lija", "Gan, gan zirdziņus", "Atnāca Lieldienas".

Symphony No.9 From the New World -II. Largo (Violin)Image result for new world symphony dvorak largo sheet music

Krāsaino trubu, skanošās caurules - spēlēšanas varianti

Latviešu tautas dziesmas "Pērkonītis" orķestrēšana. Skanošās caurules, zvārguļi, plastmasas šķīvīši ar salmiņiem (lietutiņi), divtoņu bungas un pērkona instruments.

Instrumentu_spele-1.mp4

Pavasara skaņu gleznas var spēlēt apvienojot dažādus ritma un muzikas  instrumentus - skanošās caurules,metalafonus, ksilafonus, svilpauniekus, lietuskoku, pērkona instrumentu, zvanus, vēja stabules, pašgatavotus instrumentus - plastmasa šķīvīšus ar kokteiļsalmiņu spēlējamus, kas attēlo lietu.

Var uzzīmēt skaņu gleznas plānu.


Brīnišķīgs instruments bērniem, lai radītu kompetenci spēlēt partitūru - sākumā skaņkārtas skaņas zīmējot krāsās, tad burtos, tad notīs.


Pagaidām daudz piemēri atrodami Youtube kanālā. Skolotāji var veidot savas krāsu partitūras latviešu tautas dziesmām.

"Bananas phone" - Banānu telefons

Var lejuplādēt saīsinātu variantu, lai izmantotu koncertā un bērni nenogurtu.

bananas_phone_saiisinats.mp3

Ar bērniem iestudē arī izsaucienus: "Sing!" ,"Dub dubi dubi dū" un nobeigumā visi paceļ tubas augšā un skanīgi saka "Jē!"

ZIEMASSVĒTKI

R.Pauls "'Circenītis" - orķestris

circenitis.JPG - partitūra

02__-_Circenitis.mp30

 .